I N F O R M A T O R

Turistička agencija ZLATEKS
tel. 031.841.244, 031.841.418
fax. 031.841.244
         adresa. Autobuska stanica Zlatibor
e-mail. zlateks@ptt.rs

Zlatibor
se nalazi na polovini puta Beograd - Podgorica.
Od Beograda je udaljen 229km, a od Podgorice 240km.
   Čajetina je opštinsko sedište kraja i od samog
turističkog kompleksa Zlatibora udaljena je samo 3km.
   Užice je na 23km udaljenosti.
   Na Zlatibor možete doći iz Beograda automobilom,
železnicom ili autobusom za 3 - 4 sata,
ili helikopterom za 40min.
 

        S A O B R A Ć A J

 
        Autobuska stanica Zlatibor:    031/841-587,  841-362, 841-244
 
 

Direktni polasci sa Zlatibora:
 

 
      Za pravac: Vreme polaska:  
    Beograd ekspres................... 545, 615, 800, 1145, 1230, 1400, 1410  
   Beograd ekspres (sezonski)... 1600, 1700  
     Vranje ................................... 0745  
      Novi Sad ................................ 1000, 1220, 1400, 1430, 1610  
      Jagodina ................................ 1330  
      Vršac ...................................... 1335  
      Niš .......................................... 1615  
      Kragujevac ............................ 1420  
     Pirot (sezonski)....................... 1515  
      Nova Varoš ............................ 1730  


 Prolazni autobusi:
 

 
      Polazna stanica: Na Zlatiboru: Dolazna stanica:  
      Užice ....................................... 0640 .................................. Priboj  
      Prijepolje................................. 0700 .................................. Niš  
      Priboj ...................................... 0715 .................................. Kragujevac  
      Prijepolje ................................ 0735 .................................. Beograd  
      Beograd .................................. 0800 .................................. Herceg Novi  
      Nova Varoš ............................. 0800 .................................. Beograd  
      Priboj ...................................... 0830 .................................. Beograd  
      Brodarevo ............................... 0845 .................................. Kragujevac  
      Bijelo Polje ............................. 0900 .................................. Kragujevac  
      Kragujevac.............................. 0915 .................................. Bijelo Polje  
      Nova Varoš ............................. 1040 .................................. Beograd  
      Beograd .................................. 1220 .................................. Prijepolje  
      Sombor ................................... 1230 .................................. Žabljak  
      Beograd .................................. 1310 .................................. Nova Varoš  
      Nerceg Novi ............................ 1330 .................................. Beograd  
      Novi Sad ................................. 1330 .................................. Pljevlja  
      Priboj ...................................... 1335 .................................. Vršac  
      Beograd .................................. 1410 .................................. Priboj  
      Žabljak .................................... 1515 .................................. Sombor  
      Niš ........................................... 1615 .................................. Prijepolje  
      Kragujevac.............................. 1645 .................................. Brodarevo  
      Kragujevac.............................. 1715 .................................. Bijelo Polje  
      Nova Varoš ............................. 1730 .................................. Beograd  
      Bijelo Polje ............................. 1745 .................................. Kragujevac  
      Prijepolje ................................ 1800 .................................. Beograd  
      Kragujevac ............................. 1830 .................................. Priboj  
      Žabljak .................................... 1840 .................................. Beograd  
      Beograd (sezonski) ................. 2030 .................................. Herceg Novi  
      Beograd .................................. 2045 .................................. Nova Varoš  
      Beograd .................................. 2300 .................................. Nova Varoš  
     
       Polasci lokalnih autobusa za Užice:
 
       550,600, 700, 715, 800, 945 , 1100, 1145, 1215,1315, 1410, 1420 ,1530,
       1630,1700, 1715, 1800, 2000, 2005, 2200, 2210  
      
 
       Železnički saobraćaj (polasci iz Užica):  
       Za Beograd: 0001, 0220, 0309, 0456, 0550, 0930, 1440, 1550, 1710, 1830 
       Za Bar: 011502301310 
 
 

        U Ž I C E

 

        Železnička stanica: 031/513-165, 520-521

 
        Autobuska stanica: 031/521-765
 
 
    **Proverite da li su usledile izmene reda vožnje. U toku sezone mogući su dodatni polasci.